Op 10 februari hebben wij onze jaarlijkse Ledenvergadering. Hierin worden de leden bijgepraat over afgelopen jaar, en zullen de plannen voor komend jaar worden gepresenteerd. Tijdens deze vergadering kunnen de leden stemmen op diverse onderwerpen en hebben zij inspraak in de vergadering. De agenda en de notulen van vorig jaar zullen voor aanvang van de vergadering op de site geplaatst worden.