Beste MCNH crossers,

De afgelopen dagen hebben we veel inspanningen verricht om aanstaande zaterdag een clubcross te kunnen organiseren binnen de kaders van de Corona regels. Dit om onze leden ondanks alle beperkingen toch een wedstrijd te kunnen aanbieden. Een aantal leden heeft er ons op gewezen dat we hierbij de 20km grens niet strikt hanteerden. Voor ons is het echter niet haalbaar om deze grens exact te hanteren. We hebben dan ook – na overleg met de KNMV – helaas moeten besluiten de clubcross van zaterdag 17 april a.s. te moeten annuleren.

Rijders die reeds hebben betaald krijgen uiteraard het geld teruggestort op de rekening.

De volgende clubcross staat voor 5 juni op de agenda.

Met vriendelijke groet,

De ClubCrossCommissie van de MCNH